Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Dette er BPA:

BPA gir mennesker med et omfattende behov for hjelp i hverdagen et mer fleksibelt hjelpetilbud og færre mennesker å forholde seg til. Brukerstyrt personlig assistanse hjelper deg å tilrettelegge hverdagen slik at du kan leve et godt og meningsfylt liv.

Har du krav på BPA?

Dersom du har en omfattende og langvarig funksjonsnedsettelse og trenger hjelp til å fungere i hverdagen så har du krav på BPA. Du må selv søke kommunen om BPA.

Du er arbeidsleder

Du styrer selv hvem du ønsker som assistent, hva assistenten skal gjøre og når assistenten skal være hos deg. Vi vil hjelpe deg med å finne en assistent som passer akkurat til deg. Dersom du ikke kan være arbeidsleder selv så kan rollen ivaretas av en av dine nærmeste. Din kontaktperson i Plusstjenester vil følge deg opp tett slik at du blir trygg i rollen som arbeidsleder.