Eiendomsservice

VEDLIKEHOLD AV ENEBOLIGER, HYTTER OG SAMEIER

  • Maling inne og ute
  • Stell av hage. Inkl trefelling
  • Fasadevask og rens av takrenner
  • Fast renhold, nedvask, vindusvask
  • Bortkjøring av avfall
  • Reparasjoner
  • Snømåking
  • Tilsyn

Vi har fagkompetanse og erfaring innen vedlikehold. Vi vil gjerne hjelpe deg med å ta godt vare på eiendommene dine.