Hytteservice

– Tilsynstjeneste til fastpris
– Snømåking av gårdsplass,   terrasse og tak
– Vaktmestertjeneste
– Snekkearbeid
– Renhold
– Maling
– Utsetting av musefeller og oppfølging
– Generelt vedlikehold og stell